2018. gada Ženēvas Starptautiskajā autoizstādē Goodyear prezentēja konceptriepu ar dzīvām sūnām, kas braukšanas laikā ražo skābekli.

Par Oxygene nodēvētajai

konceptriepai ir konstrukcija, kuras iekšpusē sānu sienās aug dzīvas sūnas.

Šī atvērtā konstrukcija un īpašais riepas protektora dizains absorbē mitrumu no ceļa virsmas un fotosintēzes procesā ražo skābekli. Tāda vismaz ir koncepcijas autoru ideja.

Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) datiem, pilsētās, kurās tiek mērīts gaisa piesārņojums,

vairāk nekā 80% cilvēku ir pakļauti gaisa kvalitātes līmenim, kas pārsniedz PVO limitus.

Kā darbojas

• Gaisa attīrīšana: Oxygene ar tās unikālo protektoru absorbē mitrumu no ceļa un uzsūc CO2, lai barotu iekšā esošās sūnas un ar fotosintēzes palīdzību atbrīvotu skābekli. Pilsētā, kas pēc izmēra līdzinās Parīzei - ar apmēram 2,5 miljoniem transportlīdzekļu - tas nozīmētu, ka tiek ģenerētas gandrīz 3000 tonnas skābekļa un absorbētas vairāk nekā 4000 tonnas oglekļa dioksīda gadā.

FOTO: Goodyear

• Nolietoto riepu pārstrāde: Oxygene ir bezgaisa konstrukcija, kas tiek drukāta 3D formātā ar gumijas pulveri no pārstrādātām riepām. Vieglā, triecienus absorbējošā konstrukcija piedāvā necaurduramu risinājumu, kas paredzēts, lai pagarinātu riepas ekspluatācijas laiku un mazinātu servisa nepieciešamību, nodrošinot mobilitāti bez traucējumiem. Papildu drošību sniedz riepas atvērtā konstrukcija, kas uzlabo saķeri ar slapju ceļa segumu un absorbē ūdeni.

• Elektroenerģijas ģenerēšana: Oxygene savāc enerģiju, kas rodas fotosintēzes laikā, lai darbinātu tajā iebūvēto elektroniku, tostarp borta sensorus, mākslīgā intelekta vadības vienību un pielāgojamu gaismas līniju riepas sānos, kas pārslēdz krāsas, brīdinot autobraucējus un gājējus par gaidāmiem manevriem, piemēram, joslu maiņu vai bremzēšanu.

• Saziņa gaismas ātrumā: Oxygene izmanto redzamās gaismas komunikāciju sistēmu vai arī LiFi, lai panāktu augstas kapacitātes mobilo savienojumu gaismas ātrumā. LiFi ļauj riepai izveidot savienojumu ar lietu internetu, nodrošinot datu apmaiņu starp transportlīdzekļiem (V2V) un transportlīdzekļiem un infrastruktūru (V2I), kas ir būtiski viedajai mobilitātes vadības sistēmai.