Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) aicina meža īpašniekus izmantot iespēju saņemt papildu 5 punktus, kas uzlabos izredzes saņemt ES atbalstu meža apsaimniekošanai.

Martā stājās spēkā grozījumi MK noteikumos Nr. 455 «Kārtībā, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma «Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā» īstenošanā». Noteikumu grozījumi paredz, ka papildus 5 punktus projektu vērtēšanas procesā var saņemt, apmeklējot mācību kursus par mežsaimniecību un meža apsaimniekošanu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma «Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi» apakšpasākuma «Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi» ietvaros.

Iesniedzot projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienestam, pretendentam klāt jāpievieno apliecinājums par mācību kursu apguvi.

No 1. marta līdz 5. aprīlim norisinās projektu pieteikuma iesniegšana apakšpasākumā «Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai». Arī uz šo pieteikšanās kārtu attiecas noteikumu grozījumi, un tie pretendenti, kuri iepriekš ir apmeklējuši mācības, var projektam klāt pievienot apliecinājumu.

Meža īpašniekus, kuri vēl nav paspējuši apmeklēt mācības un vēlas saņemt 5 punktus, iesniedzot projektus nākamajās kārtās, aicinām uz mācībām visā Latvijā.

Mācības organizē LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs. Par tuvākajā laikā plānotajām mācībām un norises vietām varat uzzināt MKPC mājaslapā (www.mkpc.llkc.lv), sadaļā – Apmācības, vai, sazinoties ar MKPC nodaļu speciālistiem.