Kādai ģimenei šopavasar izveidojusies savdabīga situācija ar pirmsskolas izglītības iestādes rindu Ziemeļu rajonā Rīgā. Lai gan ģimenei ir prioritāte attiecībā uz otra bērna uzņemšanu bērnudārzā, ņemot vērā, ka vecākais bērns jau apmeklē dārziņu pie mājām, nācies sastapties ar vilšanos. Rīgas dome atrunājās ar aprīlī izplatītu aicinājumu vecākiem pārskatīt reģistrācijas pieteikumu, ņemot vērā, ka 1. septembris šogad iekrīt sestdienā.

«Tad nu, lūk, mums izveidojusies savdabīga situācija ar dārziņu Ziemeļu rajonā Rīgā. Tā kā mums viens bērns jau apmeklē pašvaldības dārziņu, zinājām, ka māsai/brālim būs prioritāte rindā. Abi ar vīru esam deklarēti Rīgā, otru mazuli jau mēnesi pēc piedzimšanas reģistrējām rindā pirmsskolai tajā pašā dārziņā. Zinot to, ka māsas/brāļus uzņem prioritāri, ja sasniegts pusotrs gads, nemaz nevienā citā dārziņā otru bērnu nepieteicām,» raksta TVNET lasītāja.

Maija sākumā ģimene gaidīja uzaicinājumu doties slēgt līgumu, jo dārziņa apmeklējums jāsāk septembrī, kad bērnam jau būs gandrīz divi gadi, taču tad nejauši uzzināja, ka visi uzaicinājumi 1. kārtā jau izsūtīti.

«Tas mums bija negaidīts un nepatīkams pārsteigums! Mēs taču bijām rēķinājušies ar pašvaldības dārziņu šoruden, attiecīgi plānojuši finanses, darba gaitas u.tml.,»

pārsteigta ir sieviete.

Mēģinot rast skaidrojumu situācijai, dārziņa vadība apgalvojusi, ka sarakstā bērna nav un viss.

«Sazvanījām Rīgas domi, tur izdevās noskaidrot, ka paši vien esam vainīgi, jo, reģistrējoties pirmsskolai, e-vidē kā apmeklēšanas sākšanas datumu atzīmējām nevis 1.septembri (kas šogad iekrīt sestdienā), bet dažas dienas vēlāk.

Tagad jāgaida, kad kāds atteiksies no savas vietas, un jācer, ka būsim nākamajā sarakstā.»

«Zinām arī, ka ne mums vienīgajiem ir šāda ķibele. Vairāki vecāki ir saskārušies ar šo nepatīkamo situāciju. Ar šo nevēlamies nevienam neko pārmest, tikai brīdināt citus vecākus, lai negadās tāda pati problēma. Jo e-vide atļauj atzīmēt jebkuru datumu kalendārā, no kura vecāki vēlas vest savus mazuļus uz dārziņu. Varbūt būtu lietderīgi uzlikt liegumu atzīmēt jebkuru datumu kalendārā?» izbrīnu par situāciju pauž māmiņa.

Rīgas dome norāda, ka pašvaldība jau šā gada aprīļa beigās izplatīja informāciju, ka vecākiem vajag pārskatīt reģistrācijas pieteikumu.

Tā kā 1. maijā sākas grupu komplektēšana Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs, tad Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) aicināja vecākus pārskatīt bērnu reģistrācijas pieteikumus Rīgas pašvaldības bērnudārzos un nepieciešamības gadījumā aktualizēt kontaktinformāciju, vēlamo mācību sākšanas laiku un citus būtiskus datus.

«2018./2019. mācību gadā 1. septembris ir sestdiena, un iespējams, ka daudzi vecāki kā vēlamo bērna mācību sākšanas laiku ir norādījuši 3. septembri – pirmdienu.

Departaments vērš uzmanību, ka no 1. maija līdz 31. augustam, veidojot pretendentu sarakstus jaunajam mācību gadam, tiks uzaicināti bērni, kuriem vēlamais mācību sākšanas laiks norādīts līdz 1. septembrim,»

teikts domes izplatītajā aicinājumā.

Departaments atgādina, ka vecākiem līdz bērna iekļaušanai pretendentu sarakstā ir tiesības mainīt vēlamo mācību sākšanas laiku.

Rīgas domes saistošo noteikumu Nr. 191 «Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju» 34. punktā ir norādīts, kurus bērnus no rindas iekļauj audzēkņu sarakstā, proti, pretendentu sarakstā uz vietu pašvaldības izglītības iestādē iekļauj tikai tos bērnus, kuriem:

• līdz attiecīgā gada 1. septembrim vai saraksta sastādīšanas dienai ir apritējis pusotrs gads, ja pašvaldības izglītības iestādē uzņemšanas vecums ir no pusotra gada;

• attiecīgajā kalendārajā gadā aprit pilni trīs vai pieci gadi, ja pašvaldības izglītības iestādē uzņemšanas vecums ir no trīs vai pieciem gadiem;

• vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis pieteikumā atzīmējis, ka vēlas saņemt pirmsskolas izglītības pakalpojumu pašvaldības izglītības iestādē.

Esi pamanījis kaut ko neparastu? Varbūt pavisam ikdienišķu, bet kam būtu jāpievērš uzmanība?

Aicinām iedzīvotājus iesūtīt savus stāstus, situācijas un notikumus dzīves sadaļā «Tava balss» par dažādām piedzīvotām vai novērotām nejēdzībām, neizdarībām un izdarībām. Kopīgi aktualizēsim sabiedrībai svarīgus un arī ikdienišķus tematus, kas skar mūs visus!

Redakcija izskatīs visus iesūtītos materiālus un nepieciešamības gadījumā sazināsies ar raksta autoru vai iesaistīsies situācijas risināšanā. Ziņu iesūtītāji aicināti īsi un konkrēti aprakstīt situāciju, kā arī pievienot fotogrāfijas vai videomateriālus.

Sūti savu stāstu uz tavabalss@co.tvnet.lv.