«Tavu balsi» uzrunāja vairāki sapīkuši iedzīvotāji, kurus satraucis fakts, ka iepretim Biķernieku ielai 160 tiks celts jauns ātrās ēdināšanas restorāns «McDonald's». «Tas atradīsies ciematā, kurā dzīvo daudz bērnu, blakus atrodas bērnu slimnīca,» raksta kāds «Tavas balss» lasītājs. «Sabiedrībā tiek audzināts veselīgs uzturs, skolās bērniem tiek aizliegta neveselīga pārtika un darīts viss, lai sabiedrība kļūtu veselīgāka, tajā pašā laikā tiek dota atļauja pavisam nelielā attālumā no dzīvojamām mājām celt šādu «restorānu»,» satraukts ir vīrietis.

Arī kāda cita šā rajona iedzīvotāja apliecina, ka

ēstuve plānota aptuveni 20-30 metrus no dzīvojamās mājas, kas nozīmē ēdiena un eļļu aromātu visu cauru diennakti, kā arī lielāku automašīnu un cilvēku plūsmu šajā vietā.

«Kādas ir iespējas mājas iedzīvotājiem, kuru skats pa logu ir šī būve, justies labi un elpot svaigu gaisu?» jautā sieviete.

Iedzīvotājus patiesi satraucis fakts, ka tas viss notiek bez jebkādas publiskās apspriešanas. «Mēs, iedzīvotāji, par faktu, ka plāno celt «McDonald's», uzzinājām pavisam nejauši, ieraugot mazu rakstu interneta portālā, un arī tad vajadzēja pašiem meklēt kadastrā informāciju, par kuru precīzi zemesgabalu ir runa,» stāsta apkaimes iedzīvotājs.

«Brīdī, kad sākām pastiprināti izrādīt interesi par šo jautājumu, uzreiz arī parādījās būvtāfele, kas, pēc mūsu domām, liecina, ka «McDonald's» ar ēstuvi vēlējās klusiņām nogaidīt termiņu, kad var apstrīdēt izdoto būvatļauju,»

vietējo iedzīvotāju viedokli pauž vīrietis.

Tāpat viņš pārliecināts, ka šī būvniecība tieši blakus dzīvojamai mājai radīs īpašumvērtības krišanos, jo kurš gan grib dzīvot blakus ātrās ēdināšanas iestādei, kura izdala «patīkamus» aromātus divdesmit četras stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā.

«Pārsvarā mājokļa iegāde ir ļoti apdomāts un finansiāli nopietns lēmums, bet

pašreiz jau vairāki kaimiņi pārdod dzīvokļus, jo šī, agrāk pievilcīgā vieta kļūst nebaudāma.

Ir sajūta, ka pilsēta nav cilvēkiem, bet biznesam,» sarūgtinājumu pauž iedzīvotāji.

Vienlaikus iedzīvotāji vērš uzmanību uz veselīgu dzīvesveidu un zaļu pilsētvidi, kas nonāk pretrunā ar šo projektu. «Jā, tas ir bizness un privāta zeme, bet, ja valsts un pašvaldība it kā cīnās par veseliem iedzīvotājiem, zaļu, veselīgu pilsētvidi u.tml., vai nebūtu tomēr jāregulē striktāk, ko būvēt blakus daudzdzīvokļu ēkai?» jautā Biķernieku ielas iedzīvotāja, uzsverot, ka vairumā dzīvokļu ir arī bērni, lai kā arī vecāki censtos, šī vieta viņus vilinās.

«Skolās aizliedz pārdot bulciņas un neveselīgus ēdienus, bet, izejot no skolas, viss pa vecam,»

ne tikai savu sarūgtinājumu pauž iedzīvotāja.

Pēc iedzīvotāju domām, šāda prakse, kad tiek novilcināta sabiedriskā apspriešana un iespēja apstrīdēt iedzīvotājiem potenciāli traucējošus projektus, ir diezgan izplatīta.

«Cilvēki jūtas bezspēcīgi un klusē.»

Zemesgabals Juglas ielā b/n, Rīgā, atrodas jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem teritorijā iespējams attīstīt dažāda veida apbūvi, tajā skaitā arī tirdzniecības un pakalpojumu objektus,

informē Rīgas domes sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinators Mārtiņš Vilemsons.

Viņš apstiprina, ka šā gada 26. martā Būvvalde ir izdevusi būvatļauju ātrās ēdināšanas restorāna būvniecības iecerei Juglas ielā b/n (123. grupa, 2271. grunts).

«Saņemot būvatļauju, attīstītājs ir tiesīgs turpināt būvprojektēšanu. Būvniecības fāze iestāsies tikai tad, kad tiks izstrādāts pilnais būvprojekts un veiktas atzīmes par projektēšanas nosacījumu un būvdarbu sākšanas nosacījumu izpildi. Izvērtējot esošo situāciju, konstatēts, ka konkrētais kvartāls ir daudzfunkcionāls, ar dažāda veida esošu apbūvi - veikaliem, veselības iestādi un cita veida komerciāla rakstura objektiem.

Publiskā apspriešana būvniecības iecerei netika organizēta, jo būvniecības iecere pēc funkcijas un atļautās izmantošanas iederas teritorijā,»

skaidro Vilemsons.

Tāpat viņš norāda, ka saskaņā ar Civillikumu ikvienam ir tiesības rīkoties ar sev piederošu īpašumu tiktāl, ciktāl šīs tiesības nav pakļautas noteiktiem aprobežojumiem.

«Būvvaldes ieskatā ātrās ēdināšanas restorāns neapdraud veselīga dzīvesveida filozofiju, jo ikvienam sabiedrības loceklim ir brīva griba un tiesības izvēlēties apmeklēt vai neapmeklēt šo vai kāda cita rakstura iestādi,»

pauž Rīgas domes pārstāvis.

Esi pamanījis kaut ko neparastu? Varbūt pavisam ikdienišķu, bet kam būtu jāpievērš uzmanība?

Aicinām iedzīvotājus iesūtīt savus stāstus, situācijas un notikumus dzīves sadaļā «Tava balss» par dažādām piedzīvotām vai novērotām nejēdzībām, neizdarībām un izdarībām. Kopīgi aktualizēsim sabiedrībai svarīgus un arī ikdienišķus tematus, kas skar mūs visus!

Redakcija izskatīs visus iesūtītos materiālus un nepieciešamības gadījumā sazināsies ar raksta autoru vai iesaistīsies situācijas risināšanā. Ziņu iesūtītāji aicināti īsi un konkrēti aprakstīt situāciju, kā arī pievienot fotogrāfijas vai videomateriālus.

Sūti savu stāstu uz tavabalss@co.tvnet.lv.