Kad no kārotā skaistuma čiks vien sanāk – tā īsumā varētu raksturot daudzu klientu pieredzi salonā «Eklektik», par ko daudzas sūdzības atrodamas interneta vietnē «sudzibas.lv». Pagājušā gada nogalē arī raidījums «Bez Tabu» šķetināja lielo sūdzību daudzumu, apciemojot salonu un konstatējot, ka frizētavā nedarbojas veļas mazgājamā mašīna, kā rezultātā izmantotie dvieļi pēc izžāvēšanas tiek lietoti atkārtoti. Vērsāmies Veselības inspekcijā, kas uzrauga higiēnas prasību un citu noteikumu ievērošanu skaistumkopšanas salonos, lai uzzinātu, kāda ir situācija konkrētajā frizētavā un citos skaistumkopšanas salonos Latvijā.

Veselības inspekcijas Vadītāja biroja sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Jeroščeva apstiprina, ka jau iepriekš medijos izskanējusi informācija par higiēnas prasību neievērošanu konkrētajā skaistumkopšanas salonā. Uz tā pamata šā gada 16. janvārī frizētavā tika veikta plānveida kontrole, kurā gan pārkāpumi higiēnas prasību ievērošanā skaistumkopšanas salonā netika konstatēti.

Kopumā pagājušajā gadā Veselības inspekcijā saņemti divpadsmit iesniegumi par iespējamiem higiēnas prasību pārkāpumiem skaistumkopšanas salonos (septiņi - Rīga, trīs - Latgale, viens - Zemgale un viens - Vidzeme).

Trīs iesniegumi no tiem bija pamatoti (divi - Rīga, viens - Vidzeme). Pamatoti iesniegumi bija par higiēnas prasību pārkāpumiem manikīra pakalpojumu laikā, kā arī par ūdensapgādes neesamību skaistumkopšanas pakalpojuma sniegšanas vietā.

Veselības inspekcija atbilstoši Epidemioloģiskās drošības likumā noteiktajam deleģējumam veic paaugstināta riska subjektu, t.sk. skaistumkopšanas salonu un tiem noteikto higiēnas prasību uzraudzību un kontroli atbilstoši kārtējā gada uzraudzības programmai un noteiktajam uzraudzības biežumam, kā arī iesniegumu (sūdzību) gadījumā vai pēc citas informācijas par neatbilstošu higiēnas stāvokli. Ja kontroles laikā tiek konstatēti kādi normatīvo aktu prasību pārkāpumi, Veselības inspekcija uzdod tos novērst noteiktā termiņā un veic atkārtotu pārbaudi, lai pārliecinātos par uzdoto pasākumu izpildi.

2016. gadā kopumā tika veiktas 695 plānveida kontroles skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēju objektos, kā arī 254 priekšlikumu izpildes kontroles, lai pārliecinātos par kontrolē veicamo pasākumu izpildi, samazinot infekcijas slimību izplatīšanās draudus pakalpojumu saņēmēju vidū. Par 2017. gadu dati vēl tiek apkopoti.

Galvenās lietas, kas tiek kontrolētas skaistumkopšanas salonos, ir - vai tiek nodrošināta telpu, iekārtu un darba piederumu uzturēšanas un dezinfekcijas kārtība; vai personāls ir ievērojis visas prasības saistībā ar instrumentu, telpu dezinfekciju, kā arī vai personālam ir personas medicīniskās grāmatiņas.

Tomēr Veselības inspekcija vērš uzmanību, ka neuzrauga sniegtā pakalpojuma kvalitāti, bet gan higiēnas prasību ievērošanu, lai pakalpojuma sniedzējam mazinātu infekcijas slimību risku.

Sākotnēji patērētājam būtu jāvēršas pie iestādes vadības un jārisina šis jautājums. Tomēr, ja neizdodas atrisināt šo jautājumu, pakalpojumu saņēmējs var vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

Diemžēl ar skaistumkopšanas salona pārstāvjiem portālam TVNET neizdevās sazināties.

Esi pamanījis kaut ko neparastu? Varbūt pavisam ikdienišķu, bet kam būtu jāpievērš uzmanība? Tad ziņo par to!

Aicinām iedzīvotājus iesūtīt savus stāstus, situācijas un notikumus dzīves sadaļā «Tava balss» par dažādām piedzīvotām vai novērotām nejēdzībām, neizdarībām un izdarībām. Kopīgi aktualizēsim sabiedrībai svarīgus un arī ikdienišķus tematus, kas skar mūs visus!

Redakcija izskatīs visus iesūtītos materiālus un nepieciešamības gadījumā sazināsies ar raksta autoru vai iesaistīsies situācijas risināšanā. Ziņu iesūtītāji aicināti īsi un konkrēti aprakstīt situāciju, kā arī pievienot fotogrāfijas vai video materiālus.

Sūti savu stāstu uz tavabalss@co.tvnet.lv.